vzw FIAC-Horizon is een erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig van de volgende herkomstlanden: Chili, de Filippijnen, Thailand, Zuid-Afrika en Ethiopië. Bemiddelingen voor de herkomslanden Nigeria, Honduras, en Bulgarije bevinden zich in een opstartfase.

Indien ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt in de eerste plaats getracht een geschikte oplossing te vinden voor het kind in eigen omgeving of eigen land. Opvang door familieleden of binnenlandse adoptie krijgt altijd voorrang. Ook voor kinderen waarvan de ouders of familie onbekend zijn, wordt eerst in eigen land naar mogelijkheden gezocht. vzw FIAC-Horizon juicht deze evolutie toe, gezien we van mening zijn dat dit in het belang van het kind is.  Tenslotte moet interlandelijke adoptie steeds een noodoplossing zijn.

Voor de dagelijkse werking van de dienst te Geel zorgt een dynamisch team van medewerkers, elk verantwoordelijk voor een deel van het adoptiegebeuren.

Geïnteresseerde kandidaat-adoptieouders dienen de eerste stap tot een adoptieprocedure te melden bij Kind en Gezin.

 vzw FIAC-Horizon tracht de informatie op deze site up-to-date te houden. Het is niet mogelijk elke wijziging onmiddellijk aan te brengen, zodat wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van twijfel kunt u ons per e-mail om toelichting of bevestiging vragen.