vzw FIAC-Horizon is een erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig van de volgende herkomstlanden: Chili, de Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika. Bemiddelingen voor de herkomslanden HondurasBulgarije en India bevinden zich in een opstartfase.

Indien ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt in de eerste plaats getracht een geschikte oplossing te vinden voor het kind in eigen omgeving of eigen land. Opvang door familieleden of binnenlandse adoptie krijgt altijd voorrang. Ook voor kinderen waarvan de ouders of familie onbekend zijn, wordt eerst in eigen land naar mogelijkheden gezocht. vzw FIAC-Horizon juicht deze evolutie toe, gezien we van mening zijn dat dit in het belang van het kind is. Tenslotte moet interlandelijke adoptie steeds een noodoplossing zijn.

Geïnteresseerde kandidaat-adoptieouders dienen de eerste stap tot een adoptieprocedure te melden bij Kind en Gezin.

vzw FIAC-Horizon tracht de informatie op deze site up-to-date te houden. Het is niet mogelijk elke wijziging onmiddellijk aan te brengen, zodat wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van twijfel kunt u ons per e-mail om toelichting of bevestiging vragen.

Regelmatig versturen we een digitale nieuwsbrief  'FIACTIEF'. Heb je interesse om deze te ontvangen, registreer je bij de rubriek 'Activiteiten'.

                                                BASEMENT YAxx

                                               !! Limited edition !!

Privé-event door en voor geadopteerden, in kader van de Warmste Week 2018.

                                Geadopteerden vanaf 12 jaar welkom

                                    Koop hier je ticket of steunkaart.