Moeten kandidaat-adoptanten een voorgesteld kind altijd aanvaarden?

Kandidaat-adoptanten dienen elk kindvoorstel ernstig in overweging te nemen, maar dit houdt niet in dat elk kindvoorstel moet leiden tot aanvaarding. Een weigering van kindvoorstel is enkel mogelijk mits een grondige reden en/of een afwijking van het vooropgestelde kindprofiel. Een weigering van een kindvoorstel dient schriftelijk te worden gemotiveerd; weigering op grond van geslacht of etniciteit kan nooit.

Naar het FAQ overzicht