Over welke informatie beschik je op moment van een kindtoewijzing of kindvoorstel?

Op moment van elke kindtoewijzing of kindvoorstel is er sociale en medische informatie beschikbaar. De sociale informatie beschrijft de achtergrondgegevens en beschikbare informatie over de biologische ouders/familie en de omstandigheden inzake de nood aan plaatsing. Elk voorgesteld kind kreeg een medische check-up. Deze informatie wordt met de kandidaat-adoptanten in een begeleidend toewijzinggesprek doorgenomen. Uiteraard hoort bij een kindvoorstel een recente foto.

Naar het FAQ overzicht