Wanneer start en eindigt een wachttijd?

De wachttijd start bij het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en eindigt bij een matching (= een bevoegde instantie stelt een te plaatsen kind ter adoptie voor aan kandidaat-adoptanten)

Kandidaat-adoptanten moeten er rekening mee houden dat  bij de wachttijd ook een periode moet gerekend worden voor het aanmaken van het aanvraagdossier én een periode tussen de matching en het naar België brengen van het adoptiekind.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht