Wat gebeurt er als het voorgestelde kind nog broers of zusjes heeft?

Regelmatig komt het voor dat er informatie beschikbaar is over de gezinssamenstelling van de biologische familie van het voorgesteld kind en dat broer(s) en/of zus(sen) niet geadopteerd worden. Indien meerdere kinderen van hetzelfde gezin nood aan plaatsing hebben, worden deze bijna altijd samen voorgesteld aan hetzelfde kandidaat-adoptiegezin. Het is mogelijk om meerdere kinderen tegelijk op te nemen in het gezin indien kandidaat-adoptanten hiervoor geschikt werden bevonden en dit in het geschiktheidsvonnis werd opgenomen.

Naar het FAQ overzicht