Wat is een wachtlijst?

Kandidaat-adoptanten die een overeenkomst sloten met de adoptiedienst, krijgen een algemeen identificatienummer op de wachtlijst.

Voor elk herkomstland is er een aparte wachtlijst waarop de kandidaat-adoptanten in volgorde van afsluiten overeenkomst en/of verzending dossier een matching afwachten.

Gezien alleen de bevoegde instantie beslist over een matching, vormt de volgorde op de wachtlijst vormt geen garantie voor de volgorde van matching. Het opgegeven profiel van het te plaatsen kind door kandidaat-adoptanten speelt hierbij een grote rol.

Naar het FAQ overzicht