Wat is follow-up?

Alle herkomstlanden willen op de hoogte gebracht worden hoe de adoptiekinderen het stellen in hun nieuwe gezin. Hiervoor vragen ze rapporten op die de aanpassing en integratie in het nieuwe gezin beschrijven. Deze rapporten zijn follow-up rapporten.

Het aantal rapporten, alsook over welke periode men deze rapporten wil ontvangen, verschilt van land tot land.

Kandidaat-adoptanten dienen er rekening mee te houden dat het inzenden van deze rapporten een verplichtend karakter hebben.

Naar het FAQ overzicht