Wat is nazorg?

Een adoptiedienst volgt de eerste hechting en integratie van het adoptiekind in zijn/haar nieuwe gezin op gedurende ongeveer een jaar na de plaatsing. Dat wordt de primaire nazorg genoemd.

Nazorg is het geheel aan aangeboden ondersteuning voor het adoptiegezin na de komst van een adoptiekind in het gezin.

Adoptiedienst Fiac-Horizon heeft een uitgebreid programma van de eerste nazorg via een welkomstgesprek na aankomst, huisbezoeken en een blijvende beschikbaarheid voor extra ondersteuning. Meer informatie hierover vind je in de rubriek 'Follow up en Nazorg'.

Naar het FAQ overzicht