Welke kinderen hebben nood aan een adoptie ?

Een kind kan enkel ter adoptie worden voorgesteld in het buitenland indien in eigen land alle mogelijkheden tot plaatsing werden nagekeken.

Mogelijke redenen tot plaatsing zijn :

- vondelingen

- (half) wezen

- kinderen die zijn afgestaan vanuit extreme armoede

- kinderen die niet bij de biologische ouder(s) kunnen blijven omwille van fysische of psychische ziekte

- kinderen van ongehuwde/alleenstaande/jonge moeders

- kinderen ontstaan vanuit verkrachting en/of incest

Naar het FAQ overzicht