Welke onkosten zijn er in België?

In België betalen (kandidaat-)adoptanten een werking- en prestatievergoeding voor de adoptiedienst, de onkosten voor het nazorg- en follow-up aanbod en de kosten verbonden aan de opmaak van hun aanvraagdossier (legalisatie- en vertaalkosten, verzendingskosten).

Bijna altijd reizen de kandidaat-adoptanten naar het herkomstland van het kind, wat uiteraard reiskosten met zich meebrengt.

Na de plaatsing van het adoptiekind dienen enkele documenten (geboorteakte, adoptieakte,...) ook te worden (beëdigd) vertaald, wat ook kosten met zich meebrengt.

Naar het FAQ overzicht