Welke onkosten zijn er in het herkomstland?

Er kunnen diverse onkosten zijn in de herkomstlanden zoals opvangkosten voor het kind, kosten die voortvloeien uit medische onderzoeken voor het kind, administratiekosten, vertaalkosten, prestatievergoeding contactpersoon, ondersteuning van projecten, bijdragen vastgesteld voor en door lokale overheden,...

Kandidaat-adoptanten krijgen een duidelijk overzicht van deze kosten via de bemiddelingsovereenkomst.

Er zijn ook kosten die ter plaatse moeten vergoed worden zoals verblijfs- en vervoerskosten.

Naar het FAQ overzicht