Welke voorwaarden worden gesteld aan kandidaat-adoptanten?

Elk herkomstland stelt wettelijke voorwaarden aan kandidaat-adoptanten. Daarnaast kunnen er nog beleidsmaatregelen zijn die door de adoptieautoriteiten worden gehanteerd.

Een overzicht van deze voorwaarden vind je bij de rubriek 'herkomstlanden'.

Naar het FAQ overzicht