Worden kandidaat-adoptanten opgevangen in het herkomstland?

In elk herkomstland waarvoor Fiac-Horizon bemiddelt, is er ter plaatse opvang en begeleiding mogelijk. Kandidaat-adoptanten worden zo goed mogelijk voorbereid op hun reis en krijgen allerhande tips mee. De adoptiedienst tracht de kandidaat-adoptanten te informeren zodanig dat ze weten wat er hen te wachten staat, welke stappen er ter plaatse moeten worden ondernomen, wie hen ter plaatse verder helpt.

Naar het FAQ overzicht