Voorwaarden

 

Leeftijd kinderen vanaf 3 à 4 jaar
Voor welke kinderen worden ouders gezocht? Kinderen die werden afgestaan vanuit sociale economische armoede, verlaten kinderen of kinderen die bij wijze van een beschermingsmaatregel onttrokken zijn uit het ouderlijk gezag. Men zoekt steeds een plaatsingsmogelijkheid in Honduras zelf alvorens aan een interlandelijke plaatsing te denken.
Leeftijd adoptieouders minstens 25 jaar en maximum 51 jaar.
 
Huwelijk Beleid van de overheid hierover nog onbekend
Samenwonenden Idem huwelijk
Aantal kinderen in het gezin Beleid van de overheid nog onbekend
Wachttijd Proeffase wijst een minimum wachttijd van 3 jaar uit. 
Reizen verblijf 9 (eventueel 10) weken ter plaatse
Bijkomende voorwaarden

- KA moeten beschikken over hun Burgerrechten;
- KA moeten van Goed Gedrag en Zeden zijn;
- KA moeten beschikken over een bewijs van geschiktheid tot opvoeden, bijstand en onderhoud van de te adopteren persoon