Nieuws

Gezocht: medewerkers voor onderzoek naar adoptiesensitiviteit in de hulpverlening

"Dit bericht kadert in een onderzoek naar de adoptiesensitiviteit van de hulpverlening in Vlaanderen.
Ik ben Nathalie Aerts, een derdejaarsstudent Maatschappelijk Werk aan de UCLL Leuven. Op dit moment loop ik stage bij vzw FIAC-Horizon, een interlandelijke adoptiedienst gesitueerd in Geel. Gelijklopend met deze stage doe ik een onderzoek binnen de adoptiesector, dat uiteindelijk zal resulteren in een bachelorscriptie. 

Uit een aantal onderzoeken, o.a. een studie van UGent en KULeuven, blijkt dat geadopteerden binnen de hulpverlening in Vlaanderen stoten op een gebrek aan adoptiesensitiviteit. Ze getuigen dat de hulpverlening vaak niet volledig naar wens kan uitgevoerd worden omdat de hulpverlener niet voldoende rekening houdt met de adoptiestatus en andere adoptiespecifieke factoren.
Hoewel de term ‘adoptiesensitiviteit’ in verschillende bronnen terugkomt, blijkt deze term nergens concreet gedefinieerd of beschreven te zijn. Indien de hulpverlening tot een situatie wil komen waarbij dit gebrek aan adoptiesensitiviteit weggewerkt kan worden, zal eerst duidelijk in kaart gebracht moeten worden welke factoren deze sensitiviteit omvatten en in welke maten ze bijdragen tot de negatieve ervaringen waarvan de geadopteerden getuigen.

Met mijn – zij het bescheiden – onderzoek, en daaropvolgende scriptie wens ik de variabelen die de term ‘adoptiesensitiviteit’ bepalen te identificeren zodat men, in een volgend stadium, aan de slag kan met deze variabelen en dit met het oog op een betere hulpverlening. Deze identificatie zal in eerste instantie gebeuren op basis van interviews met personen met een zekere expertise binnen de adoptiesector, om op deze manier een stevige basis te kunnen creëren. Vervolgens zullen de bevindingen getoetst worden bij de geadopteerden, die tenslotte de echte experts zijn.

Het is in het kader van de interviews met geadopteerden dat ik u via deze weg contacteer. Het zou me erg plezieren moest u als geadopteerde of als adoptie-ouder in naam van uw kind ergens vóór 18 april tijd vrij kunnen maken om geïnterviewd te worden, zodat ook uw mening vertegenwoordigd kan worden in dit onderzoek. Dit interview zal ongeveer een uur tot anderhalf in beslag nemen en kan op een locatie naar keuze. De interviews zijn anoniem, wat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens nergens in het uiteindelijke werk zullen verschijnen.

U kan me, indien u wenst deel te nemen of meer informatie wenst, steeds telefonisch contacteren op het nummer +32 (0) 475 80 55 39 of per e-mail via nathalie.aerts@student.ucll.be.

Alvast bedankt voor jullie medewerking."

Infomomenten 2018

Informatiemomenten op de planning:

dinsdag 24/04/2018 om 19 u (VOLZET)

woensdag 30/05/2018 om 14 u

dinsdag 26/06/2018 om 19 u

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

KANDIDATEN GEZOCHT voor Filippijnen, Chili of Bulgarije

Voor de herkomstlanden Filippijnen, Chili of Bulgarije zijn er opstartmogelijkheden voor een adoptiebemiddeling. De specifieke en landgebonden informatie kan je vinden onder de rubriek 'herkomstlanden'.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier (te vinden in de rubriek herkomstlanden) en/of door contact op te nemen met onze medewerkers via mail info@fiac-vzw.be of telefonisch elke werkdag tussen 9u30-12u30 en 14u00-16u00 op het nummer 014 700471. We helpen jullie graag verder.

 

Petitie verlenging adoptieverlof

De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin doet een warme oproep aan alle geïnteresseerden om mee te ijveren voor de verlenging van het adoptieverlof. 

Hallo allen,

Graag doen wij op jullie beroep om onderstaande petitie te onderschrijven en te verspreiden.
Met dank !

Oproep : onderteken en deel zo veel als mogelijk de petitie rond de verlenging van het adoptieverlof op http://verlengingadoptieverlof.petitie.be/.

Met vriendelijke groeten,

Greet Pauwels
Secretaris
Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw
Erkende vrijwilligersorganisatie

Tel. 0479/55.56.58
di & do 19-21u, zat 10-12u

info@adoptievlaanderen.be
www.adoptievlaanderen.be

 

INZAMELACTIE TYFOON HAIYAN

Door de verwoestende kracht van de tyfoon Haiyan, oftewel Yolanda zoals hij op de Filippijnen wordt genoemd,  zijn er naast de verschrikkelijke verwoestingen van huizen, straten, gebouwen, scholen, … in de vele dorpen in de streek van Leyte en Cebu ook verschillende opvangstructuren zoals weeshuizen en instellingen volledig vernietigd. Tijdens eerste evacuaties werden al kinderen overgebracht van Tacloban naar het nabij gelegen Calbayog. Calbayog bevindt zich op het eiland Samar. Het is een grote stad met meer dan 160.000 inwoners die als bij mirakel is ontsnapt aan de tyfoon; geen enkele boom is er ontworteld, geen enkele persoon liet er het leven. Gevolg is dat nu grote stromen mensen vluchten naar Calbayog op zoek naar voedsel en water, vooral de mensen uit de provincie Leyte  en  het Oostelijke deel van het eiland Samar.
Zowel de Filippijnse centrale autoriteit inzake adoptie, ICAB, als Parenting Foundation, onze contactorganisatie in Manila houden ons op regelmatige basis op de hoogte en zijn voortdurend in communicatie met elkaar met als eerste doel het welzijn en het veilig onderbrengen van de kinderen in nood te garanderen.
Parenting Foundation samen met het team van sociaal werkers, liet ons weten dat ze hun hulp hebben aangeboden bij  het structureren van de eerste hulp in Calbayog. Ze geven momenteel bijstand aan de plaatselijke kantoren van DSWD, Regionale afdeling  van het Ministerie van welzijn te Calbayog die nu overstelpt worden met kinderen die zonder zorg zijn achtergebleven. De nood is hier groot. Parenting Foundation heeft toegezegd om een aantal van deze kinderen op te vangen via haar pleegproject in Manila. Hiervoor is er uiteraard geld nodig, middelen om de kinderen van de getroffen regio’s naar Manila over te brengen, om maatschappelijk assistenten over te brengen naar Calbayog om daar ter plekke de kinderen te kunnen bijstaan en op te vangen. Deze kinderen hebben nood aan kleding en voeding, opvang en ondersteuning  in deze moeilijke tijden.  Parenting Foundation wil zo veel mogelijk voedsel en medicijnen laten overbrengen om ter plaatse noodlijdende families verder te kunnen helpen. Vzw FIAC-Horizon draagt dit initiatief een warm hart toe, te meer gezien onze jarenlange samenwerking.
Vanaf het vernemen van dit verschrikkelijke nieuws kregen we bij onze adoptiedienst vele reacties binnen van adoptiegezinnen met Filippijnse geadopteerde kinderen. Ze zijn allen erg begaan met het lot van de Filipino’s in de getroffen gebieden.  Velen van hen  zijn reeds  gestart met het opzetten van inzamelprojecten en hulpacties in hun buurt, school, vereniging,… met de bedoeling zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor de getroffen  kinderen op de Filippijnen.
Als organisatie juichen we deze spontane acties toe en willen we als adoptiedienst deze initiatieven mee helpen bekend maken, steunen en ervoor zorgen dat de volledige opbrengst van deze acties naar gestructureerde hulp ter plaatse kan gaan en er goed besteed wordt. FIAC wil hier een coördinerende functie in opnemen. We kregen reeds vele vragen van bezorgde families die via onze dienst rechtstreeks willen helpen door plaatselijke projecten in de getroffen gebieden financieel te ondersteunen, meer bepaald in de regio’s waar de roots van onze geadopteerden liggen.
Daarom deze oproep: zijn er groepen, organisaties, jongeren die naar aanleiding van de tyfoon acties hebben opgezet, laat het ons weten. Zij kunnen aansluiten bij bovenvermeld project. Opbrengsten van inzamelacties kunnen indien gewenst via onze adoptiedienst doorgestort worden ter ondersteuning. FIAC van zijn kant zal de acties toelichten bij de overheden op de Filippijnen en feedback geven aan de organisaties/personen die het project gesteund hebben.

Giften kunnen gestort worden op volgend rekeningnummer:    
Steunfondsrekening BE51 9795 2685 1562  BIC code ARSPBE22
met vermelding van typhoon Haiyan + gegevens van de actie (enkel indien het bedrag over een specifieke inzamelactie gaat)

Vzw FIAC-Horizon wil  de schenkers verder op de hoogte houden van wat er gebeurt met de financiële steun. Indien je persoonlijk op de hoogte wil gehouden worden, stuur dan een e-mail naar info@fiac-vzw.be