Nieuws

Hervorming rolrechten

De rolrechten (griffierechten) zijn met ingang vanaf 1 februari 2019 wederom hervormd.

Voor een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg (en dus ook de familierechtbank) betaal je voortaan 165 euro (niet afhankelijk van het aantal partijen etc.).

Voor een procedure in hoger beroep betaal je al meteen 400 euro.

De betaling dient niet meer voorafgaandelijk via provisie (bij de griffier) te gebeuren, maar wel achteraf na het vonnis of arrest.

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de ‘veroordeelde’ partij (of Kandidaat-adoptant) na het vonnis via de FOD Financiën een betalingsuitnodiging zal krijgen waarin ze worden verzocht de belasting ‘rolrecht’ te betalen binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Bij laattijdige betaling gelden administratieve boeten.

Inloopavonden FIAC

De inloopmomenten 2019 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 29 maart 2019

Vrijdag 21 juni 2019

Vrijdag 20 september 2019

Vrijdag 15 november 2019

Infomomenten 2019

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 13/02/2019 om 14 u

donderdag 28/03/2019 om 19 u

woensdag 15/05/2019 om 14 u

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

Adoptieverlof wordt uitgebreid

Met de wet van 6 september 2018 wordt het adoptieverlof uitgebreid en een pleegouderverlof ingevoerd.

HET ADOPTIEVERLOF WORDT UITGEBREID

Op dit moment wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de leeftijd van het adoptiekind om het adoptieverlof te bepalen. Het adoptieverlof bedraagt zes weken per adoptieouder indien het adoptiekind bij het begin van dit verlof minder dan drie jaar is en vier weken indien het kind ouder is.

Met de wetswijziging wordt er geen onderscheid meer gemaakt op basis van de leeftijd en geldt er altijd een recht van zes weken per adoptieouder. Indien het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid kan dit maximum 12 weken bedragen.

De uitbreiding bedraagt:

•vanaf 1 januari 2019: met 1 week;

•vanaf 1 januari 2021: met 2 weken;

•vanaf 1 januari 2023: met 3 weken;

•vanaf 1 januari 2025: met 4 weken;

•vanaf 1 januari 2027: met 5 weken.

Het adoptieverlof van 6 weken per adoptieouder (ongeacht de leeftijd van het kind) wordt voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen met 1 week per twee jaar opgetrokken vanaf 1/1/2019 om in 2027 te komen op een totaal van 11 weken. Van deze 11 weken zal elke adoptieouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De overige 5 weken moeten tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

 

Privacy beleid vzw FIAC-Horizon

Op 25 mei 2018 legde Europa aan bedrijven meer regels op om de privacy van haar burgers te respecteren. In het kader van de nieuwe privacywetgeving wijzigen we ons Privacy Beleid om de General Data Protection Regulation (GDPR) na te leven.


De Privacy Verklaring van vzw FIAC-Horizon kan hier worden geraadpleegd.

KANDIDATEN GEZOCHT voor Filippijnen, Chili of Bulgarije

Voor de herkomstlanden Chili of Bulgarije zijn er opstartmogelijkheden voor een adoptiebemiddeling. De specifieke en landgebonden informatie kan je vinden onder de rubriek 'herkomstlanden'.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier (te vinden in de rubriek herkomstlanden) en/of door contact op te nemen met onze medewerkers via mail info@fiac-vzw.be of telefonisch elke werkdag tussen 9u30-12u30 en 14u00-16u00 op het nummer 014 700471. We helpen jullie graag verder.

 

Petitie verlenging adoptieverlof

De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin doet een warme oproep aan alle geïnteresseerden om mee te ijveren voor de verlenging van het adoptieverlof. 

Hallo allen,

Graag doen wij op jullie beroep om onderstaande petitie te onderschrijven en te verspreiden.
Met dank !

Oproep : onderteken en deel zo veel als mogelijk de petitie rond de verlenging van het adoptieverlof op http://verlengingadoptieverlof.petitie.be/.

Met vriendelijke groeten,

Greet Pauwels
Secretaris
Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw
Erkende vrijwilligersorganisatie

Tel. 0479/55.56.58
di & do 19-21u, zat 10-12u

info@adoptievlaanderen.be
www.adoptievlaanderen.be

 

INZAMELACTIE TYFOON HAIYAN

Door de verwoestende kracht van de tyfoon Haiyan, oftewel Yolanda zoals hij op de Filippijnen wordt genoemd,  zijn er naast de verschrikkelijke verwoestingen van huizen, straten, gebouwen, scholen, … in de vele dorpen in de streek van Leyte en Cebu ook verschillende opvangstructuren zoals weeshuizen en instellingen volledig vernietigd. Tijdens eerste evacuaties werden al kinderen overgebracht van Tacloban naar het nabij gelegen Calbayog. Calbayog bevindt zich op het eiland Samar. Het is een grote stad met meer dan 160.000 inwoners die als bij mirakel is ontsnapt aan de tyfoon; geen enkele boom is er ontworteld, geen enkele persoon liet er het leven. Gevolg is dat nu grote stromen mensen vluchten naar Calbayog op zoek naar voedsel en water, vooral de mensen uit de provincie Leyte  en  het Oostelijke deel van het eiland Samar.
Zowel de Filippijnse centrale autoriteit inzake adoptie, ICAB, als Parenting Foundation, onze contactorganisatie in Manila houden ons op regelmatige basis op de hoogte en zijn voortdurend in communicatie met elkaar met als eerste doel het welzijn en het veilig onderbrengen van de kinderen in nood te garanderen.
Parenting Foundation samen met het team van sociaal werkers, liet ons weten dat ze hun hulp hebben aangeboden bij  het structureren van de eerste hulp in Calbayog. Ze geven momenteel bijstand aan de plaatselijke kantoren van DSWD, Regionale afdeling  van het Ministerie van welzijn te Calbayog die nu overstelpt worden met kinderen die zonder zorg zijn achtergebleven. De nood is hier groot. Parenting Foundation heeft toegezegd om een aantal van deze kinderen op te vangen via haar pleegproject in Manila. Hiervoor is er uiteraard geld nodig, middelen om de kinderen van de getroffen regio’s naar Manila over te brengen, om maatschappelijk assistenten over te brengen naar Calbayog om daar ter plekke de kinderen te kunnen bijstaan en op te vangen. Deze kinderen hebben nood aan kleding en voeding, opvang en ondersteuning  in deze moeilijke tijden.  Parenting Foundation wil zo veel mogelijk voedsel en medicijnen laten overbrengen om ter plaatse noodlijdende families verder te kunnen helpen. Vzw FIAC-Horizon draagt dit initiatief een warm hart toe, te meer gezien onze jarenlange samenwerking.
Vanaf het vernemen van dit verschrikkelijke nieuws kregen we bij onze adoptiedienst vele reacties binnen van adoptiegezinnen met Filippijnse geadopteerde kinderen. Ze zijn allen erg begaan met het lot van de Filipino’s in de getroffen gebieden.  Velen van hen  zijn reeds  gestart met het opzetten van inzamelprojecten en hulpacties in hun buurt, school, vereniging,… met de bedoeling zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor de getroffen  kinderen op de Filippijnen.
Als organisatie juichen we deze spontane acties toe en willen we als adoptiedienst deze initiatieven mee helpen bekend maken, steunen en ervoor zorgen dat de volledige opbrengst van deze acties naar gestructureerde hulp ter plaatse kan gaan en er goed besteed wordt. FIAC wil hier een coördinerende functie in opnemen. We kregen reeds vele vragen van bezorgde families die via onze dienst rechtstreeks willen helpen door plaatselijke projecten in de getroffen gebieden financieel te ondersteunen, meer bepaald in de regio’s waar de roots van onze geadopteerden liggen.
Daarom deze oproep: zijn er groepen, organisaties, jongeren die naar aanleiding van de tyfoon acties hebben opgezet, laat het ons weten. Zij kunnen aansluiten bij bovenvermeld project. Opbrengsten van inzamelacties kunnen indien gewenst via onze adoptiedienst doorgestort worden ter ondersteuning. FIAC van zijn kant zal de acties toelichten bij de overheden op de Filippijnen en feedback geven aan de organisaties/personen die het project gesteund hebben.

Giften kunnen gestort worden op volgend rekeningnummer:    
Steunfondsrekening BE51 9795 2685 1562  BIC code ARSPBE22
met vermelding van typhoon Haiyan + gegevens van de actie (enkel indien het bedrag over een specifieke inzamelactie gaat)

Vzw FIAC-Horizon wil  de schenkers verder op de hoogte houden van wat er gebeurt met de financiële steun. Indien je persoonlijk op de hoogte wil gehouden worden, stuur dan een e-mail naar info@fiac-vzw.be