Gezocht: medewerkers voor onderzoek naar adoptiesensitiviteit in de hulpverlening

"Dit bericht kadert in een onderzoek naar de adoptiesensitiviteit van de hulpverlening in Vlaanderen.
Ik ben Nathalie Aerts, een derdejaarsstudent Maatschappelijk Werk aan de UCLL Leuven. Op dit moment loop ik stage bij vzw FIAC-Horizon, een interlandelijke adoptiedienst gesitueerd in Geel. Gelijklopend met deze stage doe ik een onderzoek binnen de adoptiesector, dat uiteindelijk zal resulteren in een bachelorscriptie. 

Uit een aantal onderzoeken, o.a. een studie van UGent en KULeuven, blijkt dat geadopteerden binnen de hulpverlening in Vlaanderen stoten op een gebrek aan adoptiesensitiviteit. Ze getuigen dat de hulpverlening vaak niet volledig naar wens kan uitgevoerd worden omdat de hulpverlener niet voldoende rekening houdt met de adoptiestatus en andere adoptiespecifieke factoren.
Hoewel de term ‘adoptiesensitiviteit’ in verschillende bronnen terugkomt, blijkt deze term nergens concreet gedefinieerd of beschreven te zijn. Indien de hulpverlening tot een situatie wil komen waarbij dit gebrek aan adoptiesensitiviteit weggewerkt kan worden, zal eerst duidelijk in kaart gebracht moeten worden welke factoren deze sensitiviteit omvatten en in welke maten ze bijdragen tot de negatieve ervaringen waarvan de geadopteerden getuigen.

Met mijn – zij het bescheiden – onderzoek, en daaropvolgende scriptie wens ik de variabelen die de term ‘adoptiesensitiviteit’ bepalen te identificeren zodat men, in een volgend stadium, aan de slag kan met deze variabelen en dit met het oog op een betere hulpverlening. Deze identificatie zal in eerste instantie gebeuren op basis van interviews met personen met een zekere expertise binnen de adoptiesector, om op deze manier een stevige basis te kunnen creëren. Vervolgens zullen de bevindingen getoetst worden bij de geadopteerden, die tenslotte de echte experts zijn.

Het is in het kader van de interviews met geadopteerden dat ik u via deze weg contacteer. Het zou me erg plezieren moest u als geadopteerde of als adoptie-ouder in naam van uw kind ergens vóór 18 april tijd vrij kunnen maken om geïnterviewd te worden, zodat ook uw mening vertegenwoordigd kan worden in dit onderzoek. Dit interview zal ongeveer een uur tot anderhalf in beslag nemen en kan op een locatie naar keuze. De interviews zijn anoniem, wat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens nergens in het uiteindelijke werk zullen verschijnen.

U kan me, indien u wenst deel te nemen of meer informatie wenst, steeds telefonisch contacteren op het nummer +32 (0) 475 80 55 39 of per e-mail via nathalie.aerts@student.ucll.be.

Alvast bedankt voor jullie medewerking."