Steunpunt Adoptie organiseert een 'Adoptiecafé'.

Ben je geadopteerd, adoptieouder, geboorteouder, kandidaat-adoptieouder, dan ben je van harte welkom op ons Adoptiecafé, een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd door Steunpunt Adoptie.
In een losse sfeer kan er worden kennis gemaakt, ervaringen gedeeld, vragen gesteld, ideeën uitgewisseld, blikken verruimd…
Voor wie?
Voor geadopteerden, adoptieouders, geboorteouders en kandidaat-adoptieouders.
Wanneer en waar?
Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 19u00 tot 22u00 in Steunpunt Adoptie, Gordunakaai 85a, 9000 Gent.
Hoe inschrijven?
De deelname aan het adoptiecafé is gratis.
Om een inschatting te maken van de grootte van de groep vragen we, indien mogelijk, vooraf te verwittigen als je komt. Mailen kan naar secretariaat@steunpuntadoptie.be.