vzw FIAC-Horizon is een erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig van de volgende herkomstlanden: Chili, de Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika. Bemiddelingen voor de herkomstlanden HondurasBulgarije en Peru bevinden zich in een opstartfase.

Indien ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt in de eerste plaats getracht een geschikte oplossing te vinden voor het kind in eigen omgeving of eigen land. Opvang door familieleden of binnenlandse adoptie krijgt altijd voorrang. Ook voor kinderen waarvan de ouders of familie onbekend zijn, wordt eerst in eigen land naar mogelijkheden gezocht. vzw FIAC-Horizon juicht deze evolutie toe, gezien we van mening zijn dat dit in het belang van het kind is. Tenslotte moet interlandelijke adoptie steeds een noodoplossing zijn.

Geïnteresseerde kandidaat-adoptieouders dienen de eerste stap tot een adoptieprocedure te melden bij Kind en Gezin.

vzw FIAC-Horizon tracht de informatie op deze site up-to-date te houden. Het is niet mogelijk elke wijziging onmiddellijk aan te brengen, zodat wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van twijfel kunt u ons per e-mail om toelichting of bevestiging vragen.

 

Inschrijven voor de jaarlijkse online webinarreeks rond special needs van Steunpunt Adoptie vanaf 23 november 2022:

Eind november organiseert Steunpunt Nazorg opnieuw een webinarreeks over special needs. Ze laten drie experts aan het woord over volgende onderwerpen:

➡ Adoptie en Autisme Spectrum Stoornis (23 november)
➡ De medische achtergrond van mijn adoptiekind (30 november)
➡ Adoptie en vervroegde puberteit (7 december)

 

Komende evenementen