vzw FIAC-Horizon is een erkende Vlaamse interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig van de volgende herkomstlanden: Chili, de Filippijnen, Thailand en Zuid-Afrika. Bemiddelingen voor de herkomstlanden HondurasBulgarije en Peru bevinden zich in een opstartfase.

Indien ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt in de eerste plaats getracht een geschikte oplossing te vinden voor het kind in eigen omgeving of eigen land. Opvang door familieleden of binnenlandse adoptie krijgt altijd voorrang. Ook voor kinderen waarvan de ouders of familie onbekend zijn, wordt eerst in eigen land naar mogelijkheden gezocht. vzw FIAC-Horizon juicht deze evolutie toe, gezien we van mening zijn dat dit in het belang van het kind is. Tenslotte moet interlandelijke adoptie steeds een noodoplossing zijn.

Geïnteresseerde kandidaat-adoptieouders dienen de eerste stap tot een adoptieprocedure te melden bij Kind en Gezin.

vzw FIAC-Horizon tracht de informatie op deze site up-to-date te houden. Het is niet mogelijk elke wijziging onmiddellijk aan te brengen, zodat wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van twijfel kunt u ons per e-mail om toelichting of bevestiging vragen.

 

Komende evenementen

 

Annulatie wegens ziekte spreker, nieuwe datum volgt. 

 

Nieuwe datum Inloopavond vrijdag 24/03/2023 met spreker Florian Van Campenhout.

Thema: Eerste hulp aan getraumatiseerde kinderen.

 

Families die in het verleden een adoptieplaatsing met bemiddeling van FIAC hebben gerealiseerd, jullie zijn ook van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Nieuwe datum infomoment! Schrijf je nu in!