Activiteiten

Adoptiedienst Fiac-Horizon wil op een gerichte wijze informatie geven over de adoptierealiteiten in de herkomstlanden aan alle kandidaat-adoptanten. Kandidaat-adoptanten die zich aangemeld hebben bij Kind en Gezin (Vlaamse centrale autoriteit) om een adoptieprocedure op te starten, kunnen vrijblijvend een informatiemoment bijwonen.

Voor kandidaat-adoptanten zijn er inloopavonden en vormingsbijeenkomsten die tijdens de wachttijd worden georganiseerd. Deze avonden hebben een tweeledig doel. Enerzijds kaderen de bijeenkomsten in de voorbereiding van de komst van het adoptiekind in het gezin, anderzijds kunnen kandidaat-adoptanten in de wachttijd mekaar ontmoeten. Er wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten uit de procedure (hechtingsproblematiek, landeninformatie met betrekking tot cultuur, maatschappij, politiek, adoptiestatus, reisvoorbereiding,…). Evolutie van wachttijden en toewijzingen kunnen dan worden toegelicht. Deze inloopavonden mogen altijd bijgewoond worden door adoptanten die in het verleden een adoptie hebben gerealiseerd via onze adoptiedienst.

Jaarlijks wordt een adoptiedag georganiseerd voor al de adoptiegezinnen die via onze adoptiedienst een adoptieprocedure hebben doorlopen. Het is een vrolijk gebeuren waarbij ontmoeting centraal staat.