Programma

 

Voor wie? 

De verschillende sessies staan open voor interlandelijk geadopteerden en/of Vlaamse (kandidaat-)adoptieouders, afhankelijk van elke sessie zoals aangegeven in het programma. Dit ongeacht wie je adoptie destijds heeft omkaderd.

De doelgroep voor de verschillende sessies wordt aangeduid met een symbool in het programma:
★ = De sessie is bedoeld voor geadopteerden (leeftijd van de doelgroep).
☼ = De sessie is bedoeld voor (kandidaat-)adoptieouders.

 

Maandag 2 november 2020

 
9u30 - 11u30: Muziektherapie ★ (alle leeftijden) - GEANNULEERD
Spreker: Jolien Vrolix (Muziektherapeute en traumabehandelaar, ervaring met muziektherapie aan straatkinderen in Togo)
 
13u30 - 16u00: Life Story Work ☼ (van lagereschool-leeftijd kinderen) - VOLZET
Spreker: Kristien Wouters (Educatief medewerker Steunpunt Adoptie)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
In het leven van elk adoptiekind zijn er ontbrekende puzzelstukjes. Life story work is een poging om een deeltje van de verloren gegane informatie terug te geven aan je kind door samen het levensverhaal te exploreren en construeren. Hoe praat je met je kind over diens levensgeschiedenis? Wat vertel je als er geen, weinig of moeilijke informatie is? We leggen je de principes van life story work uit zodat jij en je kind hiermee thuis aan de slag kunnen.
 
 
19u00 - 21u00: Slaapproblemen bij (adoptie)kinderen (-16 jaar) ☼
Spreker: Inge Glazemaekers (Psycholoog ZNA-UKJA Kinder- en Jeugdpsychiatrie, docent Universiteit Antwerpen)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door! 
 
Wat is de functie van slaap en hoeveel hebben kinderen er van nodig? Hoe is slaap opgebouwd? Hoe kan je voor een optimale slaaphygiëne zorgen (en zoveel mogelijk slaapproblemen voorkomen)? Hoe kan je veel voorkomende slaapproblemen aanpakken?
 

Dinsdag 3 november 2020

9u30 - 12u30: Signaalgedrag bij adoptiekinderen ☼ ★ (16+)
Spreker: Lies Ledegen (Integratief kindertherapeute en vormingswerker)
Deze sessie staat ook open voor geadopteerden vanaf 16 jaar! 
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 

De opvoeding van adoptiekinderen vraagt vaak extra draagkracht van de ouders. Immers deze kinderen komen toe met een rugzak.
Er zijn dagen dat het goed loopt en er zijn dagen dat je het even niet meer weet.
We zoeken uit waar signaalgedrag mee te maken heeft en wat maakt dat ze soms via hun moeilijk gedrag  tonen dat ze niet goed in hun vel zitten?
Wat hebben adoptiekinderen nodig om vol vertrouwen in het leven te gaan staan?
En hoe kunnen we in contact blijven als ze ons niet hun kwetsbare pijn kunnen tonen?
Hoe kan moeilijk gedrag te maken hebben met hun hechting ?
 

Thema’s die aan bod komen zijn:

- Hechtingsgedrag
- Een kader van de binnenwereld
- Hoe omgaan met afweergedrag (o.a. acting outgedrag, agressief gedrag, liegen en fantaseren, aanklampend gedrag,…) ?

 
13u30 - 15u00: Yogatherapie ★ (12+) - GEANNULEERD
Spreker: Sanne Vaesen (klinisch psycholoog, cliëntgericht psychotherapeut en yogalerares)
 
 
16u00 - 17u30: Met een oerwond doorheen het oerwoud – persoonlijke getuigenis ★ ☼
Spreker: Mohan Caers (Geadopteerd uit India)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
Mohan wil zijn ervaringen delen over hoe hij zijn oerwond ontdekte als geadopteerde, hoe het zijn leven overhoop gooide maar vooral hoe hij sterker uit het oerwoud van emoties en onzekerheden zal komen.
 
19u00 - 21u00: Wat betekent het voor mij en mijn omgeving om geadopteerd te zijn? ★ - GEANNULEERD
Spreker: Marijke Houben (Psychotraumatologe) en Nicky Zanders (Psychotraumatologe)
 
 

Woensdag 4 november 2020

10u00 -12u00: Adoptie en kleur (over ras, discriminatie en racisme in het adoptiediscours) ★ ☼
Spreker: Hilbrand Westra (Geadopteerd uit Korea, Systemisch Expert en TransCultureel Trainer & Opsteller)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
Vaak wordt racisme weggewuifd door de directe omgeving van geadopteerden. ‘Maar jij bent een van ons', of ‘trek het je niet aan’ zijn geen uitzonderlijke opmerkingen. Tussen geadopteerden onderling is racisme ook reden voor discussies. Sommigen negeren het racisme, anderen spreken zich juist uit. Deze workshop zal over deze thema's het gesprek aangaan en de verdieping zoeken.  
 
13u30 - 16u30: Juridische mogelijkheden en beperkingen bij een Roots-zoektocht ★ ☼
Spreker: Bart Neys (Criminoloog en landenverantwoordelijke FIAC-Horizon)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
Vanuit de samenhang tussen culturele verschillen en de wetgeving van een bepaald herkomstland gaan we in op welke mogelijkheden en beperkingen dit heeft op de mogelijkheid tot zoeken naar biologische familie, het ondernemen van een roots-reis,...
 
13u30 - 16u30: Thema: verbondenheid ★ ☼ - GEANNULEERD
Spreker: Annick, An en Sheela (Adoptie Schakel, enkele geadopteerden vanuit India)
 
 
19u00 - 21u00: Het hulpverleningsproces en werking nazorg FIAC-Horizon ☼
Spreker: Marijke Houben (Psychotraumatologe binnen FIAC-Horizon)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
Hoe zit het hulpverleningslandschap in Vlaanderen in elkaar?  Waar kan ikzelf, mijn kind of een familielid terecht voor gespecialiseerde psychologische hulp? Wanneer wordt vrijwillige hulpverlening gedwongen hulpverlening? Wat is integrale jeugdhulp en toegangspoort?  Welke rol heeft Fiac in het hulpverleningslandschap? 
 
 

Donderdag 5 november 2020

9u00 - 16u00: Vormingsdag door ADHD-kenniscentrum ZitStil ☼ - GEANNULEERD
Deze 3 sessies staan ook open voor geadopteerden!
 
14u00 - 15u30: Voorleessessie en workshop door Mylo Freeman ★ (2-6j) - GEANNULEERD
Spreker: Mylo Freeman (Schrijfster van prentenboeken voor (jonge) kinderen met meer diversiteit)
 
 

Vrijdag 6 november 2020

9u30 - 12u30: ACE’s, ze blijven Boeien(d) ★ ☼
Spreker: Arno Derikx (Europees geregisseerd psychotherapeut en seksuoloog. Hij is systeemtherapeut systemisch en contextueel opgeleid.)
Hoe vroegkinderlijke ervaringen tussen 9 maanden en ongeveer drie jaar het leven en de toekomst beïnvloeden.
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!
 
Vroegkinderlijke ervaringen hebben een (voorheen) ongekend grote impact op het bio-psycho-sociaal leven van het individu, de context waarbinnen dit individu leeft en de generaties die hij/zij nog voort zal brengen. Het inventariseren en in kaart brengen van de vroegkinderlijke ervaringen (van 9 maanden tot +/- 3 à 5 jaar) vergt ervaring en kennis. Geput moet worden uit de bewuste en onbewuste kennis en ervaring van de context van het kind en de signalen die het kind zelf afgeeft. De context kan echter veranderd zijn, deze kan inmiddels geheel of gedeeltelijk vervangen zijn door de context van bv. een adoptiegezin, pleeggezin of een nieuw samengesteld gezin. Context-informatie kan gefragmenteerd geraakt zijn of verloren gegaan. Arno zal nader ingaan op dit thema. 
 
13u30 - 16u30: Er was eens...geadopteerden op zoek naar het begin van hun verhaal ★ (16+) - GEANNULEERD
Spreker: Kristina Van Remoortel (Educatief medewerker Steunpunt Adoptie)
 
19u00 - 21u00: Verhaal van een Roots-reis, ervaringen over ontmoeting met de biologische familie,... door enkele geadopteerden vanuit de Filippijnen ★ ☼
Spreker: Lorna Verheye & Indra Catherine & Hannah Ooms (Geadopteerden vanuit de Filippijnen)
Deze sessie gaat uitsluitend digitaal door!