Inloopavonden

In de periode van de samenstelling en verzending van het adoptiedossier en tijdens de wachttijd worden de kandidaat-adoptanten op regelmatige tijdstippen uitgenodigd voor inloopavonden. Anno 2018 vormen we de contactavonden om tot ‘inloopmomenten’ waar telkens alle (wachtende) families op kunnen langskomen. 
Deze hebben als doel ervoor te zorgen dat wachtende kandidaat-adoptanten elkaar kunnen ontmoeten om op die manier de (soms lange) wachttijd draaglijker te maken. Allerhande adoptiespecifieke onderwerpen en vorming ter voorbereiding van de komst van het kind komen aan bod tijdens deze inloopavonden. Kandidaten krijgen zicht op de evolutie van de wachtlijst en zij kunnen hun plaats op de wachtlijst opvragen. In principe zijn alle medewerkers elke avond aanwezig waardoor er mogelijkheid is tot stellen van (individuele) vragen over dossier, procedure,….  .

Wegens praktische redenen hebben we graag een idee hoeveel families we kunnen verwachten, daarom is inschrijven vooraf vereist. Dit kan via de website, telefonisch of per mail.