Taal- en cultuurlessen 2021: Amhaars, Tagalog, Thai en Spaans

 

Algemene informatie

Vanuit de interesse van geadopteerde jongeren voor de taal, cultuur, tradities, … van hun herkomstland worden geadopteerden op een aangename, ontspannen manier samengebracht om (verder) kennis te maken met hun land van herkomst. Het vormt bovendien mogelijks een eerste meer concrete kennismaking met hun geboorteland, hetgeen bijdraagt aan de voorbereiding voor het maken van een rootsreis.

Door dit idee te bekijken en doordat wordt vastgesteld dat kandidaat-adoptieouders meer dan vroeger openstaan voor een ouder kindje, werd besloten dat het vergaren van kennis over de taal, cultuur,… voor kandidaat-adoptieouders kan bijdragen aan de voorbereiding op de komst van hun toekomstig adoptiekind.

 

Doelgroep

Enerzijds bestaat de doelgroep uit geadopteerden die via bemiddeling van een Vlaamse of Waalse adoptiedienst in Vlaanderen zijn toegekomen. Gezien er van sommige talen/culturen (bijna) geen interactieve lessen bestaan in Vlaanderen worden de lessen opengesteld voor alle geadopteerden in België.

Anderzijds maakt het aanbod deel uit van de voorbereiding van kandidaat-adoptieouders. Gezien de specifieke talen is het aanbod vooral toegespitst op herkomstlanden waarmee FIAC-Horizon werkzaam is. Gezien het Spaans wordt gegeven door een contactpersoon van FIAC-Horizon wordt dit exclusief voor Latijns-Amerikaanse landen waarmee FIAC werkzaam is behouden (wat betreft de groep voor kandidaat-adoptieouders).

 

Wanneer

Er wordt gestart met een proefperiode voor Tagalog, Thai en Amhaars tijdens de 2de helft van 2021 (vanaf juli 2021). Dit volledig vrijblijvend voor geadopteerden en kandidaat-adoptiefamilies. (Amhaars en Tagalog slechts voor geadopteerden, niet voor (kandidaat-)adoptiefamilies.) Deze lessen gaan online en in groep door rekening houdend met het maximum aantal deelnemers vooropgesteld door de lesgever.

Betreffende het Spaans wordt evenzeer gestart met een proefperiode vanaf juli 2021 voor geadopteerden. Gezien het relatief kleine aantal kandidaat-adoptiefamilies voor een Spaanstalig herkomstland kan een traject van 1 jaar (waarbij les om de 3 weken) vrijblijvend worden voorgesteld aan de kandidaat-adoptiefamilie die een bemiddeling via FIAC opstart voor een Spaanstalig herkomstland. In samenspraak met de lesgever kan een startdatum worden afgesproken voor de kandidaat-adoptiefamilies. 

 

Deelname in de onkosten

Er wordt verwacht dat de persoon die zich inschrijft de volledige cursus, dus alle sessies waarvan de data zijn vermeld, bijwoont. Het is niet mogelijk slechts 1 les bv. te volgen. 

Voor geadopteerden wordt € 6 per lesmoment gevraagd aan de geadopteerde. Voor kandidaat-adoptieouders wordt € 10 per lesmoment per koppel/familie/alleenstaande gevraagd.

Afhankelijk van de taal zijn er 9 of 10 sessies, het totaalbedrag kan per taal/cultuur worden teruggevonden. Het totaalbedrag wordt verrekend vóór aanvang van de vormingsreeks.