Bemiddeling

Met dit overzicht willen we een bijdrage leveren in de oriëntatie van kandidaat-adoptanten in het Vlaamse adoptielandschap. Dit is een weergave van de huidige stand van zaken en kan dus op ieder ogenblik aangepast en/of bijgewerkt worden naargelang de wijzigingen binnen de dienst of in de betreffende herkomstlanden.
We hopen jullie langs deze weg een duidelijker beeld te geven van de werking van onze dienst en onze verschillende herkomstlanden. Uiteindelijk zijn we er als bemiddelingsdienst voor kandidaat-adoptanten die zich aangetrokken voelen tot onze werking en tot onze herkomstlanden. We zoeken dus geschikte adoptieouders voor adoptiekinderen in onze herkomstlanden. De belangen en de noden van de te plaatsen kinderen staan hierbij steeds centraal.

Uit ervaring weten we dat een buitenlandse adoptieprocedure veel wisselvalligheden en weinig standvastigheid met zich meebrengt. Daarom geven we via deze website een overzicht van het verloop van de procedure bij onze dienst nadat we uw geschiktheidsvonnis en het verslag van het maatschappelijk onderzoek hebben ontvangen. Op ons landenschema kunt u reeds nagaan of u al dan niet aan de voorwaarden voldoet en ev. in aanmerking komt voor een welbepaald herkomstland.