Aanmeldingsprocedure

Alleen kandidaat-adoptanten die over een geschiktheidsvonnis beschikken, kunnen zich aanmelden voor één of meerdere herkomstlanden.

Zij kunnen hun interesse in een bemiddeling kenbaar maken aan de hand van het aanmeldingsformulier zodat de dienst hen kan contacteren van zodra bemiddeling gestart kan worden. Van zodra gestart wordt met nieuwe dossiers voor een herkomstland dan wordt, op volgorde van aanmelding, contact opgenomen met de kandidaten en kan een intakegesprek worden afgesproken. 

Download hier het aanmeldingsformulier voor Filippijnen, Thailand, Zuid-Afrika, Chili.
Regelmatig worden nieuwe kanalen opgestart. Indien interesse in een aanmelding voor een nieuw kanaal, download hier het aanmeldingsformulier 'herkomstland in proeffase'.

Het ingevulde en door beide kandidaten ondertekende formulier wordt samen met een kopie van het geschiktheidsvonnis per post aan FIAC bezorgd. Wanneer kandidaten zich voor meerdere landen wensen aan te melden, dienen zij voor elk herkomstland een formulier in te vullen en te versturen. Aanmelden voor meerdere herkomstlanden is mogelijk.

De datum van ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier met de kopie van het geschiktheidsvonnis wordt geregistreerd. De volgorde van ontvangst per post bepaalt dus de volgorde op de aanmeldingslijst. De dienst onderneemt op dat ogenblik nog geen stappen met het oog op een (eventuele) bemiddeling.

De adoptiedienst engageert zich niet tot een dossierstudie tijdens de aanmeldingsprocedure. De dossierstudie (bestudering van geschiktheidsvonnis en verslag van maatschappelijk onderzoek) gebeurt in de fase van samenstelling overeenkomst met het oog op een adoptiebemiddeling.