Afreis en overdracht

De tijd tussen toewijzing en afreis is verschillend naargelang het herkomstland. Hierin worden de procedures zoals voorgeschreven in deze landen gerespecteerd. Ook de werkwijze van de overdracht van het toegewezen kind aan de nieuwe familie is afhankelijk van het herkomstland. In sommige landen is een bezoek aangewezen om een geleidelijke overgang mogelijk te maken voor het kind, in andere landen wordt het kindje vrij snel na de ontmoeting met de nieuwe ouders overgedragen aan de zorg van de adoptieouders.

De procedures worden beschreven onder de rubriek 'herkomstlanden'.