Dossiersamenstelling & verzending dossier

De kandidaat-adoptanten krijgen naast andere specifieke landinformatie, een duidelijke toelichting rond de samenstelling van hun adoptiedossier en kunnen bij vragen steeds terecht bij de dossierbeheerder van onze adoptiedienst.

Na verzameling van de nodige documenten worden deze vertaald en worden volgens de richtlijnen van het herkomstland legalisaties aangebracht door de juiste instanties. Indien gewenst kunnen kandidaat-adoptanten voor deze vertaling en legalisatie een beroep doen op de interne vertaaldienst van de organisatie. Een aanvraagdossier voor interlandelijke adoptie wordt voor verzending grondig verwerkt en gecontroleerd.

De kandidaat-adoptanten krijgen een afrekening van de kosten nodig voor deze dossieropbouw waarna het aanvraagdossier naar het herkomstland kan worden verzonden. 

De verzending van het adoptiedossier is een belangrijk gebeuren voor het kandidaat-adoptiegezin. Immers hiermee maken zij hun adoptiewens kenbaar aan de autoriteiten van het gekozen herkomstland.

Na verzending van het adoptiedossier, krijgen de kandidaat-adoptanten een schrijven over de geplande activiteiten/inloopavonden in de wachttijd. Een overzicht van deze activiteiten vind je in de rubriek 'activiteiten'.