Infoverstrekking

Kandidaat-adoptanten kunnen zich informeren over de adoptiebemiddeling van FIAC-Horizon op verschillende manieren.
 

• De website geeft een overzicht van de algemene werking van de adoptiedienst alsook een overzicht van de herkomstlanden waar onze dienst adoptiebemiddelingen doet. In het landenschema zijn de algemene voorwaarden van de herkomstlanden terug te vinden. In 2011 werd de website qua inhoud verder aangepast met als doel duidelijker en transparanter te communiceren en gebruiksvriendelijker te worden voor onze gebruikers. De website is toe aan een nieuw kleedje en zal in 2012 een grondige aanpassing doorstaan.


• Via e-mail worden algemene vragen gesteld. Vaak hebben deze kandidaten reeds een eerste antwoord op hun vragen gevonden via de website. Alle medewerkers kunnen deze vragen beantwoorden of kunnen de kandidaten verwijzen naar de juiste persoon of instantie om een antwoord te vinden.


Telefonisch : Kandidaat-adoptiegezinnen nemen telefonisch contact op om meer specifieke informatie in te winnen die gericht is op hun individuele gezinssituatie.


Informatiemomenten : Via een groepsgebeuren worden kandidaat-adoptieouders geïnformeerd over de algemene werking van de dienst, de voorstelling van de herkomstlanden, de adoptierealiteiten en de intakeprocedure. De groepsdynamiek is niet nieuw voor het publiek en de informatie wordt op gestandaardiseerde wijze meegedeeld. Er blijft voldoende aandacht gaan naar het individuele; er blijft ruimte voor vraagstelling. Het bijwonen van een infonamiddag is een vast bestanddeel in de informatieverschaffing en is een voorwaarde om een intakegesprek te bespreken. De data van de infonamiddagen worden via de website bekend gemaakt.