Intakegesprek

Een intakegesprek is de eerste aanzet tot een adoptiebemiddeling. Dit gesprek wordt mogelijk van zodra er voldoende evolutie is op de wachtlijst van het betreffende herkomstland. De adoptiedienst nodigt, rekening houdend met de volgorde van aanmelding, de kandidaat-adoptanten uit voor een intakegesprek voor een adoptiebemiddeling.

Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de specifieke werkwijze van onze dienst en realiteiten gekoppeld aan een landkeuze. De bemiddelingsovereenkomst wordt grondig toegelicht. De kandidaten krijgen een inschrijvingsfiche mee naar huis waarop zij o. a. het profiel van het adoptiekind dat ze wensen te adopteren kunnen beschrijven.