Intakegesprek

Een intakegesprek is de eerste aanzet tot een adoptiebemiddeling. Dit gesprek wordt mogelijk van zodra er voldoende evolutie is op de wachtlijst van betreffende herkomstland. De adoptiedienst nodigt, rekening houdend met de volgorde van aanmelding, de kandidaat-adoptanten uit voor een intakegesprek voor een adoptiebemiddeling.   Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de specifieke werkwijze van onze dienst gekoppeld aan een landkeuze. Meestal wordt het intakegesprek opgesplitst in twee delen: een gemeenschappelijk gedeelte en een individueel gedeelte. Deze twee delen worden ingepland op dezelfde dag zodat kandidaat-adoptanten zich slechts één keer naar onze dienst moeten begeven. Gemeenschappelijk wordt de bemiddelingsovereenkomst grondig toegelicht. Aansluitend vinden de individuele gesprekken plaats. De kandidaten krijgen een inschrijvingsfiche mee naar huis waarop zij o. a. het profiel van het adoptiekindje dat ze wensen te adopteren kunnen beschrijven.