Keuze van herkomstland & Bemiddelingsovereenkomst

Er kan alleen over gegaan worden tot de opmaak van een overeenkomst na een intakegesprek en indien het geschiktheidsvonnis met gezinsverslag én de inschrijvingsfiche op de dienst zijn. Twee identieke contracten worden opgesteld en per post verstuurd naar de kandidaten ter ondertekening. Om een contract te kunnen opmaken moet een keuze voor één bepaald herkomstland worden gemaakt. Het is niet mogelijk om een adoptieaanvraag te doen in verschillende landen.

Een goede landkeuze maken is zeer belangrijk en is niet altijd gemakkelijk. Kandidaat-adoptanten houden rekening met de affiniteit die ze hebben met bepaalde landen of continenten, maar moeten ook rekening houden met de voorwaarden die deze herkomstlanden stellen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden onder de rubriek 'Herkomstlanden'.

Alvorens er een overeenkomst wordt opgemaakt, wordt het gezinsverslag bestudeerd. Dit met het oog op het detecteren van eventuele bemiddelingsnadelen waardoor een bemiddeling al dan niet van start kan gaan. Het zijn immers de autoriteiten van de herkomstlanden die uiteindelijk een adoptieaanvraag zullen aanvaarden of niet.

Na ontvangst van de getekende overeenkomsten en nadat de eerste onkosten werden voldaan, wordt kandidaat-adoptanten toegang verleend tot een gesloten website met alle nodig informatie om van start te gaan met het verzamelen van de nodige documenten om een aanvraagdossier samen te stellen.

Een tweede gesprek kan aangevraagd zijn door de kandidaat-adoptanten of noodzakelijk zijn voor de opmaak van een dossier.