Prospectie

Prospectie is het aftasten van plaatsingsmogelijkheden bij kandidaat-adoptanten voor een specifiek kind wanneer blijkt dat de zorgbehoeften van het kind extra risico’s of zorgen met zich meebrengen of er moeilijk een nieuwe thuis kan gevonden worden. Een prospectie is voor deze kinderen vaak de enige mogelijkheid om een nieuwe thuis te vinden.

Voorbeelden: siblings van 2 kinderen en meer en/of kinderen ouder dan 6 jaar en/of kinderen met ontwikkelingsachterstand en/of kinderen met medische en/of psychosociale problemen.

Een prospectieprocedure kan enkel opgestart worden bij kandidaat-adoptanten die op voorhand hebben aangegeven open te staan voor deze procedure en dit via het aanmeldingsformulier, tijdens intake of bij inschrijving.

Prospectie kan opgestart worden wanneer de contacten in het buitenland op zoek zijn naar plaatsingsmogelijkheden voor een specifiek kind of kan opgestart worden wanneer een specifiek kind na een formele matching blijkt dat zijn/haar zorgbehoeften niet helemaal compatibel zijn met de opvangmogelijkheden van de kandidaat-adoptanten. Er zijn herkomstlanden die melding maken van specifieke kinderen die nood hebben aan een plaatsing; ze geven hierbij zicht op de noden van het kind en zijn actief op zoek naar gezinnen die kunnen openstaan voor deze kinderen. Chili, Bulgarije en de Filippijnen zijn hier voorbeelden van. Wanneer kandidaat-adoptiegezinnen zich kandidaat stellen voor deze kinderen te willen zorgen, dienen deze gezinnen er rekening mee te houden dat er mogelijk meerdere kandidaten zijn die voor hetzelfde kind willen zorgen. Het zijn de plaatselijke adoptie autoriteiten die beslissen of een prospectie kan leiden tot een officiële matching. 


Wanneer prospectie leidt tot een mogelijke aanvaarding of matching van het kind, dan wordt de procedure van het gemotiveerd toewijzen van een kind aan kandidaat-adoptanten verder gevolgd.