Reisvoorbereiding

Na een toewijzing van een kind wordt in samenspraak met de kandidaten en de instanties in het herkomstland een reis voorbereid en geregeld. De adoptiedienst staat de kandidaat-adoptanten bij in het verzamelen van de nodige documenten en  helpt hen bij procedures die dienen te worden gevolgd (adoptie-erkenning, visumaanvraag actualiseren, …)

Een goede reisvoorbereiding helpt dat kandidaat-adoptanten om zich te focussen op de eerste contacten met hun nieuwe kind, maar ook bij het ontdekken en leren kennen van verzorging die het kind gewoon is geweest. Het adoptiegezin is in nauw contact met de adoptiedienst tot bij aankomst van het kind in België.

Dit is een intensieve periode omwille van de administratieve procedures die moeten afgewerkt worden. In deze fase is het niet makkelijk voor de kandidaat-adoptiegezinnen om fysiek zo ver van hun lang verwachte kindje te zijn.