Toewijzingsprocedure

Indien er voor jullie een kindvoorstel of een toewijzing binnenkomt, wordt die besproken door het Interdisciplinair Team van de dienst. Hierin zetelen ondermeer de coördinator, de arts, de psychologe en de maatschappelijk werker. Het team onderzoekt de compatibiliteit tussen de kindstudie en de kandidatuurstelling tot plaatsing van de kandidaat-adoptanten en zal een gemotiveerd advies uitspreken aangaande het voorstel van toewijzing. Nadat we een goedkeuring van de toewijzing ontvangen van de Vlaamse centrale autoriteit 'Kind en Gezin' worden jullie uitgenodigd op de dienst en verder begeleid tijdens het proces van toewijzing en eventuele aanvaarding van jullie kindje.

De toewijzing, de kindstudie, het medisch en sociaal rapport worden doorgenomen, samen met de foto van jullie kindje.
Indien het gesprek resulteert in een aanvaarding van het toegewezen kindje, loopt jullie wachttijd af en starten we de reisvoorbereiding. Het herkomstland wordt op de hoogte gebracht van jullie aanvaarding.

Mits grondige motivatie is het mogelijk om een voorgesteld kind niet te aanvaarden; de motivatie wordt overgemaakt aan de autoriteiten in het herkomstland. De wachttijd zet zich verder.

OPGELET : Gezien oplopende wachttijden van de adoptieprocedures is het belangrijk dat kandidaat-adoptanten erop letten dat hun geschiktheidsvonnis geldig blijft tot aan de erkenning van een adoptiebeslissing. Toelichting over de procedure tot verlenging van het vonnis is terug te vinden in rubriek 'verlenging adoptievonnis'.