Verzending dossier

De verzending van het adoptiedossier is een belangrijk gebeuren voor het kandidaat-adoptiegezin. Immers hiermee maken zij hun adoptiewens kenbaar aan de autoriteiten van het gekozen herkomstland.

Na verzending van het adoptiedossier, krijgen de kandidaat-adoptanten een schrijven over de geplande activiteiten/inloopavonden in de wachttijd. Een overzicht van deze activiteiten vind je in de rubriek 'activiteiten'.