Wachttijd en informatieaanbod


De wachttijd kan voor jullie emotioneel gezien een zware tijd worden. Daarom trachten wij deze te overbruggen, onder andere via informatieve inloopavonden en vormingsbijeenkomsten. Deze kaderen tevens in jullie voorbereiding van de komst van een adoptiekindje in jullie gezin.

Tijdens deze momenten is er ontmoeting met andere wachtende kandidaat-adoptanten en wordt er dieper ingegaan op bepaalde aspecten uit de procedure (hechtingsproblematiek, landeninformatie met betrekking tot cultuur, maatschappij, politiek, adoptiestatus, reisvoorbereiding,…). Evolutie van wachttijden en toewijzingen kunnen dan worden toegelicht.

Voor elke herkomstland zal concrete voorbereiding op de plaatsing van een adoptiekind (reisinfo, reiservaringen, cultuur info,…) worden voorzien.
Een overzicht van de thema’s van de inloopavonden die plaatsvonden is terug te vinden onder rubriek 'activiteiten'.

De volgorde van de toegekomen adoptiedossiers wordt niet altijd gerespecteerd in elk herkomstland. Het is dus niet altijd zo dat het eerste koppel op de wachtlijst ook de eerstkomende toewijzing krijgt. Zodra het dossier is goedgekeurd in het buitenland, kom je in principe in aanmerking voor een matching. In realiteit duurt dit meestal nog een hele tijd.

De wachttijd duurt tot er een toewijzing is en varieert van herkomstland tot herkomstland. Ook jullie aanvraag zelf kan een rol spelen in het al dan niet lang(er) wachten. Een raming van de wachttijden wordt vermeld onder de rubriek 'herkomstlanden'.