Geschiedenis

FIAC – HORIZON is een door Kind en Gezin erkende adoptiedienst die bemiddelt bij adopties van kinderen uit het buitenland. FIAC is ontstaan vanuit fusies van adoptiediensten. De eerste fusie werd gerealiseerd in  2004 door het samengaan van de adoptiediensten Adoptiewerk Vlaanderen en Interadoptie, hetgeen resulteerde in een grotere adoptiedienst met de naam FIAC. In 2009 nam FIAC de activiteit van de adoptiedienst HORIZON over die zijn adoptiewerking stopzette. FIAC – HORIZON heeft momenteel geen samenwerking met de vroegere partners in de herkomstlanden van adoptiedienst Horizon maar heeft wel de lopende opvolging van hechting en integratie van de door Horizon geplaatste kinderen uit Rusland verder gezet.

Gemakshalve gebruiken we de naam FIAC in onze dagelijkse werking met de diverse autoriteiten in binnen-en buitenland, families en anderen.

Sinds het in voege treden van het adoptiedecreet van 15 juli, 1997 aangaande de Interlandelijke adoptie, zijn de activiteiten van de adoptiedienst geconcentreerd rond de voorbereiding van kandidaat-adoptanten op een concrete plaatsing van een adoptiekind, op de adoptiebemiddeling en op de opvolging en begeleiding van de eerste hechting en integratie van het kind in zijn/haar nieuwe gezin.

FIAC is ontstaan met de volgende doelen voor ogen:

  • een antwoord te vinden op de vraag naar adoptie en tegelijk betere levenskansen en kansen tot maatschappelijke ontplooiing te verzekeren voor adoptiekinderen;
  • de begeleiding te verzekeren van kandidaat – adoptanten, en van adoptief-ouders en van adoptiekinderen;
  • gezinsondersteunend te werken binnen het adoptieveld;
  • de contacten te verzekeren met de overheid, de officiële instanties en ook met de officiële en privé-instellingen van het land van oorsprong;
  • studie en researchwerk te ontwikkelen rond de algemene adoptieproblematiek, en aldus uitgebreide en objectieve informatie te verspreiden zowel voor de bevolking als naar de overheid.

De begeleiding van de kandidaat-adoptanten door de medewerkers van de dienst is van groot belang voor de groei, realistische aanpassing aan adoptie en in een later stadium voor de ondersteuning van het adoptiegezin. De dienst gebruikt verschillende methoden in haar begeleiding met als kernbegrippen: preventie, context, beleving en ervaring, openheid, vertrouwen en feedback.