Herkomstlanden

Kandidaat-adoptanten dienen een keuze te maken wat het herkomstland betreft. Het is niet mogelijk om een adoptieaanvraag te doen in verschillende landen.

Een goede landkeuze maken is zeer belangrijk en is niet altijd gemakkelijk. Kandidaat-adoptanten houden rekening met de affiniteit die ze hebben met bepaalde landen of continenten, maar moeten ook rekening houden met de voorwaarden die deze herkomstlanden stellen.