Kinderen

Adoptie uit Chili betreft oudere kinderen (vanaf 6 jaar).

De sterkte van dit kanaal is de goede opvang en begeleiding van de kinderen in het herkomstland ter plaatse. Meestal hebben de kinderen deelgenomen aan een re-integratieproject en/of een therapeutisch programma met hun oorsprongsfamilie. Van overheidswege worden zowel de biologische verwanten als de kinderen zelf geobserveerd en onderzoekt men grondig de opvoedingsmogelijkheden. Bij twijfel over de garanties tot een veilig opgroeien, kunnen de kinderen via begeleidingsprogramma’s geplaatst worden via adoptie. Vaak zijn de kinderen al een paar jaar uit de oorsprongsfamilie weg en is het contact met deze familie al erg verwaterd op het moment dat de adoptabiliteit officieel wordt uitgesproken. De informatie over de te plaatsen kinderen die kandidaat-adoptiegezinnen krijgen is zeer uitgebreid.