Procedure

FIAC werkt in Chili samen met de centrale autoriteit inzake adoptie SENAME (Servicio Nacional de Menores de Chile). Zij zijn onderdeel van het Internationaal departement voor Adoptie.

De adoptiebemiddeling voor Chili verloopt als volgt: 

• Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder van Fiac wordt alles vertaald, gelegaliseerd en klaargemaakt om verstuurd te worden naar Chili.
• Wanneer de kandidatuur van de kandidaat-adoptieouders wordt goedgekeurd, worden deze opgenomen in een lijst met kandidaat-adoptieouders. Deze wordt beheerd door SENAME. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kandidaat-adoptieouders die permanent verblijven in Chili en anderen.
• SENAME zoekt naar een geschikte familie voor adopteerbare kinderen. Hiervoor gaat men eerst op zoek in de regio waar het kind heeft verbleven. Daarna buiten de regio, in heel het land. Indien er geen Chileense kandidaten worden gevonden, zet men het kind op de lijst voor interlandelijke adoptie.
• SENAME is bevoegd om een kind te matchen aan kandidaat-adoptieouders.
• SENAME maakt een kindvoorstel op en bezorgt dit aan FIAC. Het kinddossier bevat de medische geschiedenis van het kind, de achtergrond van het kind, schoolresultaten, foto’s en het vonnis waarin het kind adoptabel werd verklaard.
• FIAC vraagt goedkeuring van de matching aan het VCA.
• Na goedkeuring door het VCA wordt het kind voorgesteld aan de kandidaat-adoptieouders. Dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor ’t eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld.
• Voor sommige, moeilijkere te plaatsen kindprofielen wordt er door SENAME een prospectie gedaan.
• Nadat de kandidaten een voorgesteld kind geaccepteerd hebben, wordt de afreis gecoördineerd door de wettelijke vertegenwoordiger van FIAC vzw. Deze spreekt daarbij af met de coördinator van SENAME.
• De kandidaten zullen 8-12  weken ter plaatse moeten blijven in het kader van de juridische adoptieprocedure.
• Een adoptie uitgesproken in Chili, is een VOLLE adoptie.