Voorwaarden

 

Leeftijd kinderen vanaf 6 jaar
Voor welke kinderen worden ouders gezocht? Kinderen die werden afgestaan vanuit sociaal-economische armoede, verlaten kinderen of kinderen die bij wijze van een beschermingsmaatregel onttrokken zijn uit het ouderlijk gezag. 
Leeftijd adoptieouders meer dan 21 jaar en minder dan 60 jaar (afwijkingen hierop moeten rechtelijk zijn beslist – maar de afwijking mag niet meer dan 5 jaar op deze norm bedragen). Er dient een minimum leeftijdsverschil van 20 jaar te zijn tussen adoptant en adoptiekind.
Huwelijk 2 jaar gehuwd zijn is een voorwaarde. Indien een echtpaar via medische attesten bewijst onvruchtbaar te zijn, kan er afgeweken worden op de regel dat adoptanten 2 jaar dienen gehuwd te zijn.
Samenwonenden Gehuwd zijn is een voorwaarde.
Aantal kinderen in het gezin Niet van belang
Wachttijd Afhankelijk van adoptieproject. 
Reizen verblijf van 10-12 weken ter plaatse