Wachttijd

De wachttijd voor Chili is sterk afhankelijk van het adoptieproject.

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.