Kinderen

ICAB is de Filippijnse nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. ICAB maakt deel uit van het DSWD (Department of Social Welfare and Development, het Ministerie van Sociaal Welzijn). Doelgroep voor hun werking: kinderen die juridisch-administratief kunnen geplaatst worden via adoptie en de in aanmerking komende families die zich kandidaat stellen voor plaatsing via adoptie.

Welke kinderen zijn adoptabel? Voor welke kinderen worden ouders gezocht?

Filippijnse kinderen die volgens het DSWD (Department of Social Welfare and Development) in aanmerking komen voor adoptie en vrijgegeven zijn voor Interlandelijke adoptie, die ofwel verlaten zijn of vrijwillig afgestaan door hun geboorteouders of familie.

  • vondelingen en verlaten kinderen
  • kinderen afgestaan door biologische ouder(s)/verwanten
  • special need kinderen
  • siblings