Procedure

Fiac werkt in de Filippijnen met Parenting Foundation als bemiddelaar. Parenting Foundation is onze locale partner en behoort tot de groep van de ‘Caring Agencies’ (vrij vertaald: organisaties of diensten voor kinderzorg).
De overheidsdienst inzake adoptie is ICAB.  (Intercountry Adoption Board). ICAB is de Filippijnse nationale gouvernementele instelling, gemandateerd inzake internationale adoptieprocedures. ICAB maakt deel uit van het DSWD (Department of Social Welfare and Development, het Ministerie van Sociaal Welzijn). 
 
Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Filippijnen verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Parenting Foundation in de Filippijnen.
 • Parenting Foundation dient het dossier in bij ICAB, de bevoegde autoriteit.
 •  ICAB bestudeert het dossier en na aanvaarding komen de kandidaat-adoptieouders op de officiële wachtlijst terecht.
 • Een voorstel van matching van een kind met de toekomstige adoptieouders gebeurt door maatschappelijke assistenten, die de kinderen goed kennen.
 • ICAB bevestigt de toewijzing en stuurt het kinddossier naar de Fiac.
 • Fiac ontvangt de kindstudie. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor 't eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan zowel Parenting Foundation als ICAB in de Filippijnen.
 • Zodra de aanvaarding is toegekomen in de Filippijnen start de verzameling van de documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De procedure tussen toewijzing en effectieve afreis kan 4 tot 5 maanden bedragen.  Pas wanneer alle documenten klaar zijn, geeft  Parenting Foundation de ‘go ahead’ om af te reizen. 
 • Kort na het bericht van Parenting Foundation dat de adoptanten kunnen afreizen, kan men ook effectief vertrekken. Kandidaat-adoptanten worden door Parenting Foundation ter plaatse opgevangen en begeleid.
 • Kandidaat-adoptieouders dienen rekening te houden met een verblijf van minimum 10 tot 14 dagen ter plaatse.
 • De procedure tot VOLLE adoptie gebeurt in België. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 • Het is belangrijk dat de juridische adoptieprocedure ingezet wordt vooraleer het kind 6 maanden in België is.
 • De jeugdrechtbank kan in principe de adoptie niet uitspreken vooraleer er vanuit de Filippijnse overheid (ICAB) een ‘Affidavit to Adoption’ werd verzonden. Dit document wordt pas opgestuurd als ICAB 3 follow up rapporten heeft geëvalueerd. De Affidavit is de toestemming om in België de procedure verder te kunnen afhandelen.