Voorwaarden

 

Leeftijd kinderen

Gemiddeld kinderen van 2 tot 8 jaar.

Regelmatig zoekt men plaatsingsmogelijkheden voor siblings vanaf 6 - 8 jaar (siblings zijn bloedverwante kinderen in de zin van broers/zussen)

Leeftijd adoptieouders 
  • Beiden tenminste 27 jaar op het moment van de aanvraag (tenzij de adoptant de natuurlijke ouder is van het kind of de echtgenoot van deze ouder)
  • Minstens 16 jaar en max. 45 jaar ouder dan adoptiekind
  • Voor kinderen van 0-2 j, max 43 jaar op het moment van matching
  • Kandidaat-adoptanten waarvan één persoon 50 jaar of ouder is op moment van indienen aanvraagdossier, komen enkel in aanmerking voor kinderen geplaatst via 'Special Home Finding'. Meer informatie hierover kan steeds telefonisch worden opgevraagd. 
Huwelijk Huwelijk is een voorwaarde (enkel heterokoppels).
Kandidaat-adoptieouders zijn minimum 3 j gehuwd of minimaal één jaar gehuwd en aantoonbaar langer samenwonend. Gehuwden dienen samen de keuze voor adoptie te maken.
Samenwonenden Komen niet in aanmerking
 
Alleenstaande vrouwen  Alleenstaande kandidaatadoptanten kunnen enkel in aanmerking komen voor de adoptie van oudere kinderen (9 jaar en ouder).
 
Aantal kinderen in het gezin  Kinderloze echtparen krijgen in het algemeen prioriteit boven kandidaat-adoptanten met kinderen, de noden van het adoptiekind staan hier centraal. ICAB stelt geen limiet voor wat betreft het aantal kinderen in het gezin. KA met meerdere kinderen worden met zorg beoordeeld naar hun motivatie om te adopteren, hun beroepsbezigheden, hun financiële toestand en huisvesting wordt bevraagd, hoe zij zorg dragen voor elk van hun kinderen en onder meer ook hoe zij van plan zijn om te zullen zorgen voor nog een kind in hun gezin.
Wachttijd raming 2,5 j – 3 j (afhankelijk van type aanvraag)
Reizen

Zelf reizen.

De Filippijnse autoriteiten vragen dat KA min 5 dagen in het herkomstland verblijven voor de aanpassing van het kind en de familie, in de praktijk is het een verblijf van 10 dagen ter plaatse.

Bijzondere voorwaarden

Gelovig zijn (is geen wettelijke voorwaarde).

Kandidaat-adoptieouders moeten deel uitmaken van een kerkgemeenschap en een referentiebrief kunnen voorleggen van een priester/dominee die hen tenminste 5 jaar kent.

Bijkomende voorwaarden
  • Overzicht medische en psychologische problemen die niet langer worden aanvaard door ICAB, klik hier.
  • Verplichte verzorgings- en hechtingsperiode: Kandidaten die een biologisch kind kregen of een kind adopteerden, ongeacht de leeftijd van het kind, moeten een verzorgings- en hechtingsperiode van 2 jaar in acht nemen alvorens een Filippijns kind in hun gezin te kunnen opnemen.
  • Kandidaat-adoptieouders kunnen het geslacht van het adoptiekind niet bepalen.
  • Kandidaat-adoptieouders hebben minimaal een middelbare schooldiploma.
  • Kandidaat-adoptieoouders hebben een minimaal jaarinkomen van US $ 40,000 (geldt ook voor alleenstaande KA).