Wachttijd

  • Afhankelijk van het type aanvraag wordt de wachttijd geraamd op 2,5 tot 3 jaar.
  • Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.