Procedure

Het Ministerie van Social Development and Welfare regelt de nationale en internationale adopties in Thailand. Fiac werkt met het Child Adoption Center in Thailand.

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Thailand verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar het Child Adoption Center in Thailand.
 • Na de verzending van het dossier komen kandidaat-adoptieouders op de wachtlijst terecht.
 • Fiac ontvangt de kindstudie. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing.
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor 't eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan het Child Adoption Center in Thailand.
 • Zodra de aanvaarding is toegekomen in Thailand start de verzameling van de documenten om het kind officieel in het gezin te plaatsen.
 • De kandidaat-adoptieouders moeten aanwezig zijn op de zitting van het Child Adoption Board, zij kiezen zelf een voor hen haalbare datum uit de lijst.
 • Kandidaat-adoptanten worden door een contactpersoon van Fiac ter plaatse opgevangen en begeleid.
 • Kandidaat-adoptieouders dienen rekening te houden met een verblijf van minimum 14 dagen ter plaatse.
 • De procedure tot adoptie gebeurt in België, het betreft een GEWONE adoptie. Het kind komt met een visum met het oog op adoptie naar België.
 • Het is belangrijk dat de juridische adoptieprocedure ingezet wordt vooraleer het kind 6 maanden in België is.
 • Nadat aan de follow-up vereisten in het herkomstland is voldaan en de adoptie-uitspraak ontvangen hebt, kan de adoptieprocedure naar Belgisch recht worden gestart.