Voorwaarden

 

Leeftijd kinderen  Vanaf 11 maanden tot 8 jaar en ouder.
 
Leeftijd adoptieouders 
 • beiden min. 25 jaar
 • Kandidaat-adoptanten jonger dan 40 jaar oud kunnen openstaan voor een jonger kind.
 • Thailand houdt rekening met max. 40 à 45 jaar leeftijdsverschil tussen de kandidaat-adoptanten en het adoptiekind. 
 • Thailand beschouwt kinderen vanaf 4.5 jaar als special need.
 • Kandidaat-adoptanten die 40 jaar of ouder zijn, wordt vanuit Thailand gevraagd open te staan voor een kind vanaf 4.5 jaar of special needs. 
 • Indien een leeftijdsverschil van meer dan 15-20 jaar tussen beide kandidaat-adoptanten, moet deze mogelijkheid voor bemiddeling eerst worden nagevraagd bij Thailand. 
Huwelijk Gehuwd zijn is een voorwaarde, koppels dienen ten minste 2 jaar gehuwd te zijn. Enkel heterokoppels komen in aanmerking.
Samenwonenden Komen niet in aanmerking.
Alleenstaande vrouwen  wordt case to case besproken.
Aantal kinderen in het gezin 

maximum 2. Indien 2 of meer kinderen reeds aanwezig vraagt Thailand open te staan voor een kind met special needs. 

De Thaise autoriteit kan bij matching voorrang geven aan kinderloze echtparen.

Wachttijd  Momenteel geraamd op 2,5 tot 3 jaar
Reizen 14 dagen verblijf ter plaatse indien in de buurt van Bangkok, 17 dagen indien andere provincie
Werkpraktijken
 • 2 jaar leeftijdsverschil tussen adoptiekind en jongste kind in het gezin
 • Indien KA beschikken over formele stukken met inhoudelijke punten die hun adoptie-aanvraag mogelijks negatief beinvloeden in het gekozen herkomstland, zullen deze punten worden voorgelegd aan de contactpersoon/organisatie met het oog op het uitsluiten/minimaliseren van bemiddelingsproblemen.
 • Indien betrokken geweest in criminele activiteiten ed. zal Thailand de kandidatuur niet overwegen. 
 • Thailand hecht veel belang aan de levensstijl van de kandidaat-adoptanten. 
 • Kandidaat-adoptanten verkeren in goede psychische en fysieke gezondheid.