Wachttijd

De wachttijd voor Thailand wordt momenteel geraamd op ongeveer 2,5 tot 3 jaar. 

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.