Procedure

Fiac werkt in Zuid-Afrika met ENGO. 

Een adoptiebemiddeling vanuit het herkomstland Zuid-Afrika verloopt in de regel als volgt:

 • Kandidaat-adoptieouders stellen zich voor op een zeer persoonlijke manier door een boek of album samen te stellen met foto's en beschrijvingen in het Engels, m.a.w. zij stellen een profiel op. Deze ‘profiles’ dienen als basis voor de matching.. De kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten voor het aanmaken van een aanvraagdossier en onder begeleiding van de dossierbeheerder wordt alles klaargemaakt om verstuurd te worden naar Zuid-Afrika.
 • Wanneer een kind in aanmerking komt voor buitenlandse adoptie, d.w.z. dat er geen ouders in Zuid-Afrika gevonden zijn, zal ENGO/AFM Welfare Council de gerechtelijke stappen starten voor het afstaan met het oog op adoptie.   
 • In Zuid-Afrika hebben geboorteouders inspraak bij de matching indien zij dit wensen.
 • Vzw Fiac-Horizon ontvangt een kindstudie vanuit Zuid-Afrika en bereidt een matching voor. Een kindstudie bevat informatie over de sociale context van het te plaatsen kind, een medisch verslag en een foto.
 • Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Centrale Autoriteit, Kind en Gezin, wordt de formele goedkeuring van de toewijzing afgewacht vooraleer de kandidaat-adoptieouders op de hoogte worden gebracht van de toewijzing. 
 • De nazorgmedewerker stelt de kindstudie voor aan de kandidaat-adoptanten, dit is een belangrijk moment in het adoptieproces. Voor ’t eerst komt het lang verwachte kind concreet in beeld. Indien de kandidaat-adoptieouders het voorgestelde kind aanvaarden, wordt dit meegedeeld aan de contactpersoon in Zuid-Afrika.
 • Bij aanvaarding wordt ENGO op de hoogte gebracht.
 • Bijna altijd worden kandidaat-adoptanten binnen een zeer korte periode (2 à 3 weken) na toewijzing in Zuid-Afrika verwacht.
 • Het administratieve proces start: de kandidaat-adoptieouders verzamelen de nodige documenten. 
 • De opening van het erkenningdossier bij FCA wordt door Fiac aangevraagd. De erkenningaanvraag zelf wordt in Zuid-Afrika gedaan samen met de kandidaat-adoptanten.
 • kandidaat-adoptieouders worden voorbereid op hun vertrek tijdens het toewijzingsgesprek.
 • De kandidaat-adoptanten houden rekening met een verblijfsduur van 21 dagen, de adoptieprocedure wordt afgehandeld in Zuid-Afrika.
 • Een adoptie uitgesproken in Zuid-Afrika wordt in België erkend als een VOLLE adoptie.