Wachttijd

De wachttijd is momenteel moeilijk in te schatten.

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.